среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Budowa balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Plot Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy plotki plastikowe na plot i furtę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ploty plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy planowane balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий